Chmura obliczeniowa – kompleksowy przewodnik

Chmura obliczeniowa dynamicznie zmienia sposób, w jaki firmy i konsumenci korzystają z technologii informacyjnych. Elastyczność, skalowalność i samoobsługa oferowane przez chmurę pozwalają organizacjom szybko dostosowywać zasoby IT do zmieniających się potrzeb biznesowych. Jednocześnie konsumenci cieszą się łatwym dostępem …

Chmura obliczeniowa dynamicznie zmienia sposób, w jaki firmy i konsumenci korzystają z technologii informacyjnych. Elastyczność, skalowalność i samoobsługa oferowane przez chmurę pozwalają organizacjom szybko dostosowywać zasoby IT do zmieniających się potrzeb biznesowych. Jednocześnie konsumenci cieszą się łatwym dostępem do aplikacji i usług dostępnych z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu.

W tym obszernym przewodniku przyjrzymy się bliżej kluczowym aspektom chmury obliczeniowej, w tym modelom usług, infrastrukturze, dostawcom, korzyściom i zastosowaniom. Zawiera on wszystko, co musisz wiedzieć o tej niezwykle ważnej technologii kształtującej przyszłość branży IT.

Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to model dostarczania zasobów IT, takich jak serwery, magazyny, bazy danych, sieci i oprogramowanie, za pośrednictwem Internetu. Zasoby te są udostępniane na żądanie w modelu usługowym oparym na samoobsłudze i elastycznej skalowalności.

Kluczowe cechy chmury obliczeniowej:

 • Samoobsługa – użytkownicy samodzielnie inicjują i zarządzają zasobami bez interakcji z dostawcą
 • Dostęp sieciowy – zasoby dostępne są przez Internet za pomocą mechanizmów standaryzowanych
 • Elastyczność – zasoby można szybko skalować w górę lub w dół według potrzeb
 • Model usługowy – użytkownik płaci tylko za wykorzystane zasoby w modelu subskrypcyjnym
 • Pula zasobów – zasoby są pogrupowane w celu obsługi wielu klientów w modelu wielodostępnym
Modele usług chmuryCharakterystykaPrzykłady
IaaSWirtualna infrastruktura IT dostarczana przez dostawcęAmazon EC2, Azure Virtual Machines
PaaSKompletna platforma do tworzenia i wdrażania aplikacjiAzure App Service, Heroku
SaaSGotowe aplikacje dostępne przez InternetOffice 365, Salesforce
Model wdrożeniaOpisZalety
PublicznaDostarczana przez zewnętrznego dostawcę, dostępna publicznieElastyczność, innowacyjność
PrywatnaDedykowana dla pojedynczej organizacjiKontrola, bezpieczeństwo
HybrydowaPołączenie publicznej i prywatnejElastyczność i kontrola
ZastosowaniaPrzykładyKorzyści
Wirtualne serweryHostowanie aplikacji i usługElastyczność
Przechowywanie danychPliki, kopie zapasoweSkalowalność
Analityka i big dataPrzetwarzanie danychInnowacyjność
Sztuczna inteligencjaUczenie maszynoweEfektywność
Internet rzeczyInteligentne urządzeniaNiezawodność

Modele usług chmury obliczeniowej

Istnieją trzy podstawowe modele usług oferowanych w chmurze:

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

W modelu IaaS dostawcy chmury dostarczają wirtualną infrastrukturę IT, taką jak wirtualne maszyny, magazyny, sieci i systemy operacyjne. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad wirtualną infrastrukturą i odpowiadają za zarządzanie systemami operacyjnymi, oprogramowaniem i danymi. Przykłady usług IaaS: Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Compute Engine.

Platforma jako usługa (PaaS)

PaaS dostarcza kompletną platformę do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji bez konieczności zarządzania infrastrukturą. Dostawca zarządza infrastrukturą, a programista kontroluje wdrożone aplikacje i ewentualne środowiska programistyczne. Przykłady usług PaaS: Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure App Service, Heroku.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

W modelu SaaS dostawcy udostępniają aplikacje działające w chmurze dostępne dla użytkowników przez Internet. Użytkownik nie zarządza ani infrastrukturą ani platformą, na której działa aplikacja. Przykłady usług SaaS: G Suite, Microsoft Office 365, Salesforce.

Wdrożenia chmury obliczeniowej

Chmura publiczna

Chmura publiczna to najpopularniejszy model wdrożenia, w którym usługi są dostarczane przez zewnętrznego dostawcę i udostępniane publicznie przez Internet. Zasoby są współdzielone między wieloma klientami w modelu wielodostępnym. Przykłady publicznych dostawców chmury: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

Chmura prywatna

W chmurze prywatnej dedykowana infrastruktura jest przeznaczona do użytku przez jedną organizację, zazwyczaj w jej własnym centrum danych. Daje to większą kontrolę i bezpieczeństwo, ale wymaga posiadania własnych zasobów.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa łączy infrastrukturę publiczną i prywatną, umożliwiając swobodne przenoszenie aplikacji i danych między nimi. Daje to elastyczność publicznej chmury i kontrolę chmury prywatnej.

Najwięksi dostawcy chmury obliczeniowej

Amazon Web Services

Pionier i lider rynku chmury publicznej oferujący najszerszą gamę usług IaaS, PaaS i SaaS. Dominuje w obszarach takich jak przechowywanie, bazy danych, analityka, sztuczna inteligencja i Internet rzeczy.

Microsoft Azure

Szybko rozwijająca się platforma chmurowa z rozbudowaną ofertą dla środowisk Windows, Linux i open source. Silna pozycja w usługach takich jak bazy danych, analityka biznesowa i uczenie maszynowe.

Google Cloud Platform

Chmura publiczna od Google dysponująca zaawansowanymi możliwościami przetwarzania danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Zapewnia także elastyczną infrastrukturę obliczeniową i magazynową.

IBM Cloud

Platforma łącząca publiczną i prywatną chmurę obliczeniową z usługami poznawczymi AI. IBM Cloud obejmuje usługi IaaS, PaaS i SaaS zintegrowane z systemami on-premise.

Oracle Cloud

Kompletna chmura publiczna i prywatna oferująca pełen zakres usług infrastrukturalnych, platform i aplikacji dla firm. Zapewnia wysoką wydajność dla baz danych i obciążeń biznesowych.

Korzyści płynące z chmury obliczeniowej

 • Elastyczność – szybkie skalowanie zasobów w górę i w dół według potrzeb
 • Innowacyjność – szybki dostęp do najnowszych technologii bez inwestycji w infrastrukturę
 • Efektywność kosztowa – płatność tylko za wykorzystane zasoby w modelu usługowym
 • Niezawodność – zminimalizowanie przestojów dzięki wysokiej dostępności usług
 • Bezpieczeństwo – ochrona przed cyberzagrożeniami dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom
 • Mobilność – dostęp do zasobów z dowolnego miejsca i urządzenia podłączonego do Internetu

Zastosowania chmury obliczeniowej

Chmura znajduje szerokie zastosowanie w wielu obszarach:

 • Wirtualne serwery – elastyczna infrastruktura do uruchamiania aplikacji i usług
 • Przechowywanie danych – skalowalna przestrzeń do przechowywania plików i kopii zapasowych
 • Analityka i big data – przetwarzanie ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym
 • Sztuczna inteligencja – dostęp do mocy obliczeniowej potrzebnej do uczenia maszynowego
 • Internet rzeczy – łączenie i zarządzanie inteligentnymi urządzeniami
 • Gry online – wsparcie dla wymagającej infrastruktury i ruchu sieciowego
 • Strony internetowe – hostowanie wysokodostępnych serwisów i aplikacji
PlanCena miesięcznaCena roczna
Darmowy0 zł0 zł
Lite19,99 zł239,88 zł (oszczędność 20%)
Pro49,99 zł599,88 zł (oszczędność 16%)
Pro+179,99 zł2159,88 zł (oszczędność 16%)
UsługaPrzykładowa cena
Wirtualny serwer (2 rdzenie, 8GB RAM)89zł/miesiąc
Magazyn danych (100GB)15zł/miesiąc
Analiza danych (100 milionów zapisów)1200zł/miesiąc
ZastosowanieSzacowane oszczędności
Serwisy internetowe60% w porównaniu do własnej infrastruktury
Kopie zapasowe70% w porównaniu do własnych serwerów
Analiza big data40% w porównaniu do własnych klasterów

Podsumowanie

Chmura obliczeniowa zapewnia elastyczny i opłacalny model korzystania z technologii informacyjnych. Dzięki samoobsłudze, dostępowi przez Internet i modelowi usługowemu pozwala szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesu. Firmy każdej wielkości mogą korzystać z zaawansowanych możliwości bez konieczności budowania własnej infrastruktury. Chmura otwiera drogę do innowacji i transformacji cyfrowej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące chmury obliczeniowej(FAQ):

Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to model udostępniania zasobów IT poprzez Internet. Zamiast posiadać własną infrastrukturę, firmy wynajmują zasoby obliczeniowe, przestrzeń dyskową, bazy danych i oprogramowanie od zewnętrznych dostawców. Pozwala to zmniejszyć koszty i zwiększyć elastyczność.

Jakie są rodzaje chmury obliczeniowej?

Wyróżnia się 3 podstawowe modele:

 • Chmura publiczna – udostępniana przez zewnętrznego dostawcę, np. Amazon AWS, Google Cloud
 • Chmura prywatna – dedykowana dla pojedynczej firmy, zarządzana przez własny dział IT
 • Chmura hybrydowa – połączenie publicznej i prywatnej.

Jakie są zalety chmury obliczeniowej?

 • Elastyczność – możliwość zwiększania lub zmniejszania zasobów
 • Oszczędność kosztów – płatność tylko za wykorzystane zasoby
 • Innowacyjność – dostęp do nowych technologii bez inwestycji w infrastrukturę
 • Mobilność – dostęp do danych z dowolnego miejsca przez Internet

Jakie są wady chmury obliczeniowej?

 • Uzależnienie od dostawcy – utrata dostępu przy awarii po stronie dostawcy
 • Bezpieczeństwo danych – dane przechowywane są poza firmą
 • Koszty transferu danych – duże ilości danych generują dodatkowe koszty

Jakie są modele usług w chmurze?

 • IaaS – Infrastruktura jako usługa (np. wirtualne serwery)
 • PaaS – Platforma jako usługa (środowiska programistyczne)
 • SaaS – Oprogramowanie jako usługa (gotowe aplikacje w chmurze)

Jakie są zastosowania chmury obliczeniowej?

 • Hosting stron i aplikacji internetowych
 • Przetwarzanie i analiza big data
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
 • Kopie zapasowe i archiwizacja danych
 • Internet rzeczy (IoT)