Cyberprzestępczość – rosnące zagrożenie dla Polski

Cyberprzestępczość staje się coraz poważniejszym problemem dla Polski. W erze cyfrowej przestępcy wykorzystują nowoczesne technologie do popełniania przestępstw online. Tego typu cyberataki mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla osób prywatnych, firm, jak i całego państwa. Rodzaje cyberprzestępczości Istnieje …

Cyberprzestępczość staje się coraz poważniejszym problemem dla Polski. W erze cyfrowej przestępcy wykorzystują nowoczesne technologie do popełniania przestępstw online. Tego typu cyberataki mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla osób prywatnych, firm, jak i całego państwa.

Rodzaje cyberprzestępczości

Istnieje wiele różnych form cyberprzestępczości:

 • Hakerstwo – włamania do systemów komputerowych w celu kradzieży danych lub zakłócania działania stron internetowych. Często wykorzystuje się tu malwarewirusy i trojany.
 • Phishing – wysyłanie fałszywych wiadomości email w celu wyłudzenia poufnych informacji, np. haseł lub danych kart kredytowych.
 • Kradzież tożsamości – przejęcie danych osobowych innej osoby w celu dokonania oszustwa lub innego przestępstwa pod jej nazwiskiem.
 • Oszustwa – różnego rodzaju wyłudzenia pieniędzy metodami online, np. fałszywe sklepy internetowe.
 • Cyberprzemoc – prześladowanie i zastraszanie osób w Internecie, często nazywane cyberbullyingiem.
 • Handel ludźmi – werbowanie ofiar handlu ludźmi i kontrolowanie ich online.
 • Cyberterroryzm – ataki hakerskie na systemy komputerowe w celu zastraszenia ludności dla realizacji celów politycznych lub ideologicznych.

Rodzaje cyberprzestępstw

Rodzaj cyberprzestępstwaOpisPrzykłady
Oszustwa phishingoweWyłudzanie danych osobowych lub haseł poprzez fałszywe wiadomości email lub SMSFałszywe wiadomości od banków lub portali społecznościowych
Ataki malwareAtaki z użyciem złośliwego oprogramowania np. wirusówWirusy, robaki, konie trojańskie
Kradzież tożsamościKradzież i wykorzystanie danych osobowych ofiaryWyłudzenia kredytów, zakupy na cudze dane
CyberprzemocPrześladowanie i zastraszanie w InternecieCyberbullying, grooming, sextortion

Skutki cyberprzestępczości

Skutki dla ofiarSkutki dla firmSkutki dla państwa
Utrata pieniędzyStraty finansoweZakłócenia usług publicznych
Kradzież tożsamościUtrata reputacjiDezinformacja
Nękanie i szantażUtrata zaufania klientówCyberterroryzm
Naruszenie prywatnościKary finansoweSzpiegostwo
Zniszczone kredytyWyciek danych klientówCyberwojna

Sposoby walki z cyberprzestępczością

Działania organów państwaDziałania firmDziałania obywateli
Edukacja społeczeństwaSzkolenia pracownikówRaportowanie incydentów
Współpraca międzynarodowaInwestycje w cyberbezpieczeństwoStosowanie silnych haseł
Specjalistyczne jednostki policjiMonitoring sieciNieotwieranie podejrzanych załączników
Regulacje prawneSzyfrowanie danychZgłaszanie cyberprzestępstw
Pomoc ofiaromRegularne aktualizacjeNieudostępnianie danych

Skutki cyberprzestępczości

Ofiarami cyberprzestępczości mogą paść zarówno osoby prywatne, firmy, jak i całe państwa. Do najpoważniejszych skutków należą:

 • Kradzież tożsamości – przestępcy mogą wykorzystać skradzione dane do zaciągania kredytów i popełniania innych przestępstw. Może to zrujnować czyjeś finanse i reputację.
 • Kradzież własności intelektualnej – firmy tracą przychody z powodu nielegalnego kopiowania ich produktów i usług. Dotyczy to zwłaszcza oprogramowania i mediów.
 • Wyciek danych – ujawnienie poufnych danych firmowych lub danych klientów, co może zaszkodzić reputacji i narazić na grzywny.
 • Utrata zaufania klientów – klienci obawiają się przekazywać swoje dane firmom, co szkodzi biznesowi.
 • Zakłócenia działania firm i usług publicznych – ataki DDoS lub inne cyberataki mogą zakłócić działanie stron internetowych i systemów komputerowych.
 • Szpiegostwo – kradzież poufnych danych firm, rządów i wojska do celów szpiegowskich.
 • Dezinformacja – celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji w mediach i Internecie w celu manipulowania opinią publiczną.

Przeciwdziałanie cyberprzestępczości

Aby skutecznie zwalczać cyberprzestępczość w Polsce, niezbędne są działania na wielu płaszczyznach:

 • Edukacja – uświadamianie zagrożeń i metod cyberprzestępców, zwłaszcza wśród dzieci i osób starszych.
 • Inwestycje w cyberbezpieczeństwo – firmy i instytucje publiczne powinny wdrażać nowoczesne systemy bezpieczeństwa IT i regularnie je aktualizować.
 • Współpraca międzynarodowa – walka z globalnym zjawiskiem cyberprzestępczości wymaga ścisłej współpracy organów ścigania różnych krajów.
 • Regulacje prawne – ustanawianie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa i karania cyberprzestępców.
 • Specjalistyczne jednostki policji – powołanie wyspecjalizowanych zespołów policji do zwalczania cyberprzestępczości i pomocy ofiarom.
 • Raportowanie incydentów – zgłaszanie przypadków cyberprzestępstw odpowiednim organom, co pomoże je wykrywać i ścigać sprawców.

Walka z cyberprzestępczością wymaga szerokiej współpracy specjalistów IT, przedsiębiorców, organów ścigania i każdego obywatela. Tylko dzięki wspólnym działaniom możemy budować bezpieczną cyberprzestrzeń w Polsce.

Koszty incydentów cyberprzestępczości

Rodzaj incydentuŚredni koszt (PLN)
Naruszenie bezpieczeństwa danych1,4 mln
Zakłócenia działania systemów IT790 tys.
Kradzież własności intelektualnej2,1 mln
Oszustwo finansowe120 tys.
Wymuszenie okupu (ransomware)550 tys.

Ceny usług cyberbezpieczeństwa

UsługaCena miesięczna (PLN)
Firewallod 300
Ochrona endpointówod 100 za stanowisko
Backup danychod 50 za serwer
Monitoring sieciod 200
Szkolenia dla pracownikówod 50 za osobę

Koszty kar za naruszenia cyberbezpieczeństwa

NaruszenieMaksymalna kara (PLN)
Naruszenie RODO20 mln lub 4% rocznego obrotu
Naruszenie tajemnicy firmowej5 mln
Wyłudzenie danych klientów3 lata więzienia
Rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania8 lat więzienia

Pytania i odpowiedzi (FAQ):

Jakie są najczęstsze rodzaje cyberprzestępstw?

Najczęstsze rodzaje cyberprzestępstw to:

 • phishing – wyłudzanie danych osobowych poprzez fałszywe wiadomości email
 • ataki malware – ataki z użyciem złośliwego oprogramowania np. wirusów
 • oszustwa finansowe – wyłudzanie pieniędzy metodami online
 • kradzież tożsamości – przejęcie danych osobowych w celu popełnienia przestępstwa
 • cyberprzemoc – zastraszanie i nękanie w Internecie

Jakie są konsekwencje cyberprzestępczości?

Konsekwencjami cyberprzestępczości mogą być:

 • straty finansowe z tytułu oszustw lub kradzieży danych
 • kradzież tożsamości, co może zrujnować czyjeś finanse
 • naruszenie prywatności i poufności danych
 • utrata reputacji firm w wyniku ataków i wycieków danych
 • zakłócenie działania systemów IT firm i instytucji publicznych

Jak można chronić się przed cyberprzestępczością?

Ochrona przed cyberprzestępczością wymaga:

 • stosowania silnych, unikalnych haseł
 • aktualizacji oprogramowania i systemów operacyjnych
 • korzystania z programów antywirusowych
 • tworzenia kopii zapasowych ważnych danych
 • weryfikowania nadawców wiadomości email
 • nieotwierania podejrzanych załączników i linków
 • szyfrowania poufnych danych
 • ograniczonego udostępniania danych w Internecie

Jakie kary grożą za cyberprzestępstwa w Polsce?

W Polsce za cyberprzestępstwa grożą kary:

 • do 8 lat pozbawienia wolności za np. rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania
 • do 5 mln zł grzywny za naruszenie tajemnicy firmowej
 • do 3 lat więzienia za wyłudzenie danych klientów
 • do 20 mln zł kary za naruszenie przepisów RODO o ochronie danych

Jak zgłosić cyberprzestępstwo?

Cyberprzestępstwo należy zgłosić na policję lub do odpowiednich instytucji:

 • na policję – złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • do CERT Polska – zgłosić incydent naruszenia bezpieczeństwa
 • do UODO – zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych
 • do banku – zgłosić oszustwo na rachunku bankowym
 • do pracodawcy – zgłosić atak na systemy firmy

Jak uzyskać pomoc jako ofiara cyberprzestępstwa?

Ofiary cyberprzestępstw mogą szukać pomocy m.in.:

 • na policji – pomoc w zabezpieczeniu dowodów i ściganiu sprawcy
 • w banku – pomoc w odzyskaniu skradzionych środków
 • u operatora telekomunikacyjnego – pomoc przy uzyskaniu danych o ataku
 • w urzędzie skarbowym – pomoc przy wyłudzeniach podatkowych
 • u psychologa – wsparcie w przypadku cyberprzemocy