Czym jest Active Directory i jak działa?

‍Active Directory to kluczowy element infrastruktury IT w większości organizacji. Oto kompletny poradnik wyjaśniający czym jest Active Directory, jak działa i jakie korzyści daje: Czym jest Active Directory? Active Directory (AD) to usługa katalogowa firmy Microsoft służąca …

‍Active Directory to kluczowy element infrastruktury IT w większości organizacji. Oto kompletny poradnik wyjaśniający czym jest Active Directory, jak działa i jakie korzyści daje:

Czym jest Active Directory?

Active Directory (AD) to usługa katalogowa firmy Microsoft służąca do zarządzania zasobami sieciowymi w środowisku Windows Server. Jest to baza danych zawierająca informacje o użytkownikach, komputerach, grupach, zasadach i innych obiektach w organizacji.

Główne funkcje Active Directory:

  • Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników – AD zapewnia centralne logowanie do zasobów sieci
  • Zarządzanie kontami – tworzenie i administrowanie kontami użytkowników i komputerów
  • Przypisywanie zasad i uprawnień – kontrola dostępu do zasobów
  • Odnajdywanie zasobów – wyszukiwanie obiektów w katalogu

Jak działa Active Directory?

Active Directory ma strukturę drzewiastą. Na samym szczycie znajduje się las, który składa się z jednej lub wielu domen. Każda domena zawiera obiekty takie jak użytkownicy, komputery, grupy, drukarki.

Kontrolery domeny przechowują bazę danych Active Directory i uwierzytelniają użytkowników. Kontrolery domen replikują dane między sobą, dzięki czemu zmiany są synchronizowane.

Stacje robocze łączą się z kontrolerami domeny w celu uwierzytelnienia użytkowników. Odzyskują z nich informacje o zasadach, ustawieniach i uprawnieniach przypisanych do użytkowników i komputerów.

Korzyści z Active Directory

Oto najważniejsze zalety korzystania z Active Directory:

  • Centralne zarządzanie kontami – konta są tworzone w jednym miejscu, co ułatwia ich administrację.
  • Jednolite logowanie (SSO) – użytkownik loguje się tylko raz, aby uzyskać dostęp do zasobów.
  • Zarządzanie uprawnieniami – administratorzy mogą kontrolować dostęp użytkowników do zasobów.
  • Zasady grupy – umożliwiają zautomatyzowane stosowanie ustawień do wielu użytkowników i komputerów.
  • Bezpieczeństwo – scentralizowane zarządzanie zasadami i dostępem zwiększa bezpieczeństwo.
  • Skalowalność – Active Directory może obsłużyć dziesiątki tysięcy obiektów.

Wdrożenie Active Directory zdecydowanie ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT w dużych i średnich organizacjach. Dzięki scentralizowanej administracji i możliwości automatyzacji zadań, administratorzy zyskują potężne narzędzie do sprawnego zarządzania użytkownikami, komputerami i zasobami sieciowymi.

FAQ

Czym jest Active Directory?

Active Directory (AD) to usługa katalogowa firmy Microsoft służąca do centralnego zarządzania kontami użytkowników, komputerów, zasobami sieciowymi i zasadami w środowisku Windows Server. Jest to baza danych zawierająca obiekty takie jak użytkownicy, grupy, komputery, drukarki itp.

Jak działa Active Directory?

Active Directory ma strukturę drzewiastą. Na samym szczycie znajduje się las, który składa się z jednej lub wielu domen. Każda domena zawiera obiekty. Kontrolery domeny przechowują bazę danych AD i uwierzytelniają użytkowników. Replikują dane między sobą aby zapewnić spójność.

Jakie są główne funkcje Active Directory?

Do głównych funkcji AD należą: centralne logowanie (SSO), zarządzanie kontami użytkowników i komputerów, kontrola dostępu do zasobów, zasady grupy, wyszukiwanie obiektów w katalogu.

Jakie korzyści daje wdrożenie Active Directory?

Korzyści to m.in. łatwiejsze zarządzanie kontami, jednolite logowanie, możliwość kontrolowania dostępu do zasobów, automatyzacja zadań administracyjnych dzięki zasadom grupy, większe bezpieczeństwo.

Jak zarządzać użytkownikami w Active Directory?

Użytkowników zarządza się tworząc konta w konkretnych domenach. Można im przypisywać uprawnienia, dodawać do grup, stosować zasady grupy. Zadania wykonuje się przy pomocy narzędzi administracyjnych.

Jakie narzędzia służą do administracji Active Directory?

Podstawowe narzędzia to Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, Grupy usługi Active Directory czy też Konsola zarządzania zasadami grupy. Do zaawansowanych zadań służą ADSI Edit, LDP czy Powershell.

Jak zabezpieczyć Active Directory?

Zaleca się m.in. wyłączenie konta Administrator, stosowanie silnych haseł, włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego dla adminów, ograniczenie dostępu do kontrolerów domeny, regularne tworzenie kopii zapasowych.