Ile kosztuje instalacja wirtualizacji – cena 2022?

Wirtualizacja to tworzenie wirtualnego środowiska komputerowego z wykorzystaniem zasobów fizycznych – dzięki niej powstają wygenerowane komputerowo m.in. wersje hardware, systemów operacyjnych, programów. Wirtualizacja służy m.in. stworzeniu wielu maszyn wirtualnych (VM), które używają – współdzielą – …

Ile kosztuje instalacja wirtualizacji

Wirtualizacja to tworzenie wirtualnego środowiska komputerowego z wykorzystaniem zasobów fizycznych – dzięki niej powstają wygenerowane komputerowo m.in. wersje hardware, systemów operacyjnych, programów.

Wirtualizacja służy m.in. stworzeniu wielu maszyn wirtualnych (VM), które używają – współdzielą – elementy jednego urządzenia fizycznego.

Możliwa jest wirtualizacja pulpitu, oprogramowania, pamięci masowej i sieci.

Na bazie jednego komputera/serwera można bardziej wydajnie wykorzystać istniejące fizycznie urządzenia.

Możliwa jest wirtualizacja przy użyciu darmowego lub płatnego oprogramowania.

Ile kosztuje instalacja wirtualizacji?

Instalacja wirtualizacji kosztuje 230-1250 zł. Godzina pracy specjalisty IT pracującego nad instalacją wirtualizacji to koszt 98-207 zł/godz. (praca poza standardowymi godzinami pracy podnosi koszt o 100 – 200%).

Od czego zależy koszt instalacji wirtualizacji?

Cena instalacji wirtualizacji zależy od:

  • zakresu pracy, którą ma wykonać specjalista IT (np. ilości i rodzaju maszyn wirtualnych),
  • kompleksowości projektu, m.in. wykonania projektu (w tym analizy sprzętu/oprogramowanie, które należy wykorzystać), przeprowadzenia migracji używanych serwerów, instalacji nowych serwerów wirtualnych, przygotowania kopii zapasowej,
  • wykorzystanej technologii,
  • modelu rozliczenia z firmą IT (czy instalacja wirtualizacji odbędzie się w ramach jednorazowej usługi czy też stałej obsługi abonamentowej),
  • stopnia personalizacji usługi,
  • programu użytego do wykonania wirtualizacji,
  • marży naliczanej przez wykonawcę usługi,
  • miasta, w którym realizowana jest usługa (w większych ośrodkach cena jest wyższa).