Jak sprawdzić port IP na Windowsie i macOS?

Port IP to struktury logiczne systemu operacyjnego danego urządzenia, które służą do identyfikacji poszczególnych usług sieciowych i procesów komunikacyjnych. Są one rozpoznawane poprzez nazwę protokołu transportowego – najczęściej TCP i UDP oraz 16-bitowy ciąg cyfr. …

Jak sprawdzić port IP na Windowsie i macOS

Port IP to struktury logiczne systemu operacyjnego danego urządzenia, które służą do identyfikacji poszczególnych usług sieciowych i procesów komunikacyjnych. Są one rozpoznawane poprzez nazwę protokołu transportowego – najczęściej TCP i UDP oraz 16-bitowy ciąg cyfr. Port IP umożliwia identyfikację danego urządzenia przy pomocy protokołów, z których korzysta bardzo wiele usług i które potrzebują tego rodzaju niezależnych numerów dla zapewnienia poprawności działania. Sprawdź, czym dokładnie jest, do czego służy i jak sprawdzić swój port IP  

Co to jest IP i port?

Chcąc zrozumieć zależności pomiędzy portem IP i samym adresem IP należy precyzyjnie wyjaśnić te pojęcia. Każdy podłączony do sieci komputer posiada dwa parametry pozwalające na jego rozpoznanie – adres IP i adres fizyczny, znany także jako MAC.  Adres IP to swego rodzaju identyfikator sieciowy urządzenia, który pozwala na uzyskiwanie połączenia w sieci lokalnej (LAN) – przy pomocy IP wewnętrznego, oraz poza nią (WAN) przy pomocy IP zewnętrznego.

Adres IP służy także do korzystania z Internetu, gdzie  przy pomocy serwera DNS tłumaczy ciągi cyfr na konkretne nazwy domen, ułatwiając i porządkując korzystanie z globalnej sieci. Port IP to dodatkowy parametr gniazda, który pozwala na kolejną identyfikację komputera, lecz za pośrednictwem protokołów wykorzystujących port TCP, UDP lub obydwa. Tym sposobem nasze urządzenie potrafi odróżnić poszczególne usługi – po numerze portu.

Port IP jest więc ściśle powiązany z rodzajem protokołu oraz adresem IP hosta i typem protokołu, na którym bazuje komunikacja. Dla uporządkowania całego procesu konkretne rodzaje numerów portów są przyporządkowane konkretnym usługom – np. protokoły http i https domen, z których korzystamy wchodząc na strony internetowe, mają przydzielone niższe numery portów, z kolei usługi VPN bazują na wyższych numerach. 

Jak sprawdzić jaki port ma moje IP?

Posiadanie informacji o porcie IP urządzenia, z którego korzystasz może okazać się bardzo przydatne w przypadku ręcznej konfiguracji ustawień oprogramowania. Jeśli więc chcesz wiedzieć: jaki port ma moje IP? i chcesz przekonać się jak sprawdzić port IP – wyjaśnimy Ci, jak to zrobić dla poszczególnych urządzeń o różnych systemach operacyjnych.

Jak sprawdzić port IP komputera?

Dowiedz się, jak zweryfikować port IP komputera z systemem operacyjnym Windows oraz macOS.

Komputer Windows – jak sprawdzić IP port?

 1. Na pasku startowym wyszukaj wiersz poleceń, czyli aplikację CMD,
 2. Uruchom aplikację, wybierając prawym przyciskiem myszy “Uruchom jako administrator”,
 3. W obrębie aplikacji Wiersz poleceń wprowadź komendę“netstat -aon”,
 4. Aplikacja wygeneruje listę zajętych portów internetowych oraz przypisane im identyfikatory procesów PID,
 5. Używając menadżera zadań zlokalizuj proces korzystający z portu – w pierwszej kolumnie znajdziesz typu używanego protokołu, czyli UDP lub TCP oraz kolejno: adres lokalny i jego port, adres obcy i stan połączenia,
 6. W celu znalezienia pożądanego portu możesz także posortować procesy np. według kolumny PID lub prawym przyciskiem myszy wybrać w danym procesie opcję “Otwórz lokalizację pliku”.

Zastanawiasz się, jak sprawdzić jakie porty są używane na systemie Windows? Chcąc zweryfikować, jaka aplikacja wykorzystuje który port, należy wpisać w wierszu poleceń komendę ”netstat -a -b” lub wysłać wyniki do programu do edycji tekstu oraz przy pomocy skrótu Ctrl + F znaleźć odpowiedni, interesujący nas adres.

Jak sprawdzić port IP urządzenia z macOS?

 1. Otwórz Terminal,
 2. W polu aplikacji wpisz komendę  sudo lsof -i -n -P | grep TCP, a pózniej kliknij Enter,
 3. Potwierdź swoją tożsamość, wprowadzając hasło dostępowe, którym logujesz się do laptopa,
 4. Terminal wygeneruje listę wszystkich portów.

Jak sprawdzić jakie porty są używane na urządzeniu z systemem macOS?

 1. Otwórz narzędzie sieciowe i wejdź w zakładkę Port Scan,
 2. Wpisz adres IP komputera macOS w pierwszym polu,
 3. Wybierz pole “skanuj”.