Ataki DDoS – kompleksowy przewodnik

Ataki DDoS (Distributed Denial of Service) to rodzaj ataku hakerskiego, który ma na celu zakłócenie działania serwera lub usługi internetowej poprzez zalanie go ogromną ilością sztucznego ruchu sieciowego. Ataki te należą do najpoważniejszych zagrożeń dla …

Ataki DDoS (Distributed Denial of Service) to rodzaj ataku hakerskiego, który ma na celu zakłócenie działania serwera lub usługi internetowej poprzez zalanie go ogromną ilością sztucznego ruchu sieciowego. Ataki te należą do najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa w Internecie.

Rodzaje ataków DDoS

Istnieje wiele różnych rodzajów i technik wykorzystywanych w atakach DDoS. Oto najpopularniejsze:

 • Ataki volumetryczne – zalewają serwer ogromną ilością ruchu sieciowego, aby wyczerpać jego przepustowość. Najczęściej wykorzystują ataki UDP i ICMP flood.
 • Ataki szybkościowe – wysyłają dużą liczbę zapytań sieciowych wymagających przetworzenia, co zajmuje dużo zasobów serwera. Np. ataki SYN flood, ACK flood, HTTP flood.
 • Ataki warstwy aplikacji – wykorzystują luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych. Np. ataki Slowloris, RUDY.
 • Ataki reflection/amplification – fałszują adres IP ofiary i wysyłają zapytania do serwerów UDP, które odpowiadają dużymi pakietami danych. Np. ataki DNS amplification, NTP amplification, Memcached amplification.

Ataki DDoS mogą być skierowane na różne warstwy infrastruktury sieciowej – od warstwy internetowej, poprzez transportową, aplikacji, aż po konkretny serwer lub usługę.

Rodzaje ataków DDoS

Rodzaj atakuOpisPrzykłady
Ataki volumetryczneZalewają serwer ogromną ilością ruchuUDP flood, ICMP flood
Ataki szybkościoweWysyłają dużą liczbę zapytań wymagających przetworzeniaSYN flood, ACK flood, HTTP flood
Ataki warstwy aplikacjiWykorzystują luki w zabezpieczeniach aplikacjiSlowloris, RUDY
Ataki reflection/amplificationFałszują adres IP ofiary i wysyłają duże odpowiedzi z serwerów UDPDNS amplification, NTP amplification

Techniki ataków DDoS

TechnikaOpisPrzykłady
BotnetySieci zainfekowanych komputerów sterowanych przez hakerówArmia zombie, botnety z IoT
Adresacja IPFałszowanie adresu źródłowego w atakach reflectionSpoofing adresu IP ofiary
Protokoły UDPWykorzystanie protokołów UDP do ataków amplificationDNS, NTP, SNMP, SSDP
Skanowanie portówWyszukiwanie otwartych portów do atakuSkanowanie TCP/UDP
Luki w zabezpieczeniachWykorzystanie luk w aplikacjach internetowychBłędy w kodzie aplikacji

Metody obrony przed DDoS

MetodaOpisPrzykłady
SprzętoweSpecjalne urządzenia filtrujące ruchFirewalle DDoS, routery
SiecioweRozproszenie ruchu i zasobówCDN, load balancing
WykrywanieSystemy monitorowania i wykrywania atakówIDS, IPS, SIEM
ReagowanieProcedury reagowania na incydentyPlany awaryjne, zespoły CERT
EdukacjaSzkolenia dla pracowników z cyberbezpieczeństwaŚwiadomość zagrożeń, dobre praktyki

Jak działają ataki DDoS?

Typowy atak DDoS przebiega w następujący sposób:

 1. Hakerzy rekrutują botnet – sieć zainfekowanych komputerów zwanych „zombie”, które mogą kontrolować zdalnie. Botnety liczą często dziesiątki tysięcy urządzeń.
 2. Botnet generuje ruch atakujący – na polecenie hakerów botnet rozpoczyna masowe wysyłanie zapytań do celu ataku.
 3. Serwer ulega przeciążeniu – ogromny ruch generowany przez botnet zapycha łącze i wyczerpuje zasoby serwera, uniemożliwiając działanie usług.
 4. Atak trwa do momentu przerwania – serwis internetowy lub usługa są niedostępne przez cały czas trwania ataku.

Ataki DDoS stanowią poważne zagrożenie dla firm i organizacji, potrafią bowiem całkowicie unieruchomić działanie serwisów internetowych i usług online. Koszty przestojów i utraty reputacji mogą być ogromne.

Jak bronić się przed atakami DDoS?

Oto kilka strategii ochrony i łagodzenia skutków ataków DDoS:

 • Wdrożenie firewalli DDoS – urządzeń sieciowych wykrywających i blokujących ruch atakujący.
 • Zwiększenie przepustowości łącza, aby „wchłonąć” atak.
 • Korzystanie z usług CDN – sieci dostarczania treści rozproszonych w wielu lokalizacjach.
 • Umowa z dostawcą ochrony DDoS na filtrowanie ruchu na brzegu sieci.
 • Wdrożenie systemów monitorowania i szybkiego reagowania na ataki.
 • Tworzenie kopii zapasowych i planów awaryjnych na wypadek ataku.
 • Edukacja pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby uniknąć infekcji botnetem.

Skuteczna ochrona przed atakami DDoS wymaga zazwyczaj połączenia kilku strategii – sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Tylko w ten sposób można zminimalizować ryzyko i skutki tego rodzaju ataków.

Podstawowa ochrona przed DDoS

FunkcjaCena miesięczna
Wykrywanie ataków150 PLN
Filtracja ruchu do 50 Gb/s500 PLN
Wsparcie 24/7W cenie

Rozszerzona ochrona przed DDoS

FunkcjaCena miesięczna
Wykrywanie ataków250 PLN
Filtracja ruchu do 100 Gb/s1500 PLN
Wsparcie 24/7W cenie
Raporty bezpieczeństwaW cenie

Pełna ochrona przed DDoS

FunkcjaCena miesięczna
Wykrywanie ataków500 PLN
Filtracja ruchu nieograniczona2500 PLN
Wsparcie 24/7W cenie
Raporty bezpieczeństwaW cenie
Audyt bezpieczeństwa500 PLN

Tabele przedstawiają przykładowe pakiety ochrony przed DDoS z rosnącym poziomem bezpieczeństwa i funkcji. Ceny i funkcje powinny zostać dostosowane do realnej oferty. Kluczowe jest jasne przedstawienie zawartości pakietów i różnic między nimi.

Podsumowanie

 • Ataki DDoS to jedno z najpoważniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, wykorzystujące botnety do masowego generowania ruchu.
 • Istnieje wiele odmian ataków DDoS, które różnią się technikami, wektorami i celami.
 • Skuteczna ochrona wymaga zazwyczaj połączenia firewalli, monitoringu, planów awaryjnych i innych środków.
 • Firmy i organizacje powinny traktować ryzyko DDoS poważnie i wdrażać strategie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące ataków DDoS:

FAQ dotyczące ataków DDoS

1. Czym jest atak DDoS?

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to rodzaj ataku hakerskiego, którego celem jest zablokowanie działania serwera lub usługi internetowej poprzez zalanie go ogromną ilością sztucznego ruchu sieciowego. Ataki te wykorzystują botnety – sieci zainfekowanych komputerów sterowanych przez hakerów.

2. Jakie są rodzaje ataków DDoS?

Najpopularniejsze rodzaje to ataki volumetryczne (UDP flood, ICMP flood), ataki szybkościowe (SYN flood, ACK flood), ataki warstwy aplikacji (HTTP flood, Slowloris, RUDY) oraz ataki odbicia i wzmocnienia (DNS amplification, NTP amplification).

3. Jak przebiega typowy atak DDoS?

Atak składa się z faz: zebrania botnetu, wygenerowania ogromnego ruchu atakującego, przeciążenia zasobów ofiary i unieruchomienia serwisu lub usługi.

4. Jakie są skutki ataków DDoS?

Ataki DDoS mogą całkowicie unieruchomić działanie serwisów internetowych i usług online. Ich skutki to straty finansowe, utrata reputacji i zaufania klientów.

5. Jak bronić się przed atakami DDoS?

Obrona wymaga firewalli DDoS, monitoringu ruchu, planów awaryjnych, usług CDN, umów z dostawcami ochrony DDoS oraz edukacji pracowników.

6. Ile kosztuje ochrona przed atakami DDoS?

Koszt zależy od poziomu ochrony. Podstawowe pakiety zaczynają się od kilkuset złotych miesięcznie. Pełna, zaawansowana ochrona to koszt rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie.

7. Kto najczęściej przeprowadza ataki DDoS?

Ataki są dziełem hakerów, cyberprzestępców, grup anarchistycznych lub terrorystycznych. Czasem stosują je konkurenci biznesowi.

8. Jakie branże są najbardziej narażone?

Szczególnie narażone są e-commerce, finanse, administracja publiczna, telekomunikacja, media i rozrywka.