Biometria – kompleksowe badanie cech fizycznych

Biometria to nauka zajmująca się kompleksowym pomiarem i analizą cech fizycznych organizmów żywych. Jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach, między innymi w medycynie, rolnictwie, zootechnice i kryminalistyce. Najczęściej biometria dotyczy cech somatycznych człowieka, ale może odnosić się …

Biometria to nauka zajmująca się kompleksowym pomiarem i analizą cech fizycznych organizmów żywych. Jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach, między innymi w medycynie, rolnictwie, zootechnice i kryminalistyce.

Najczęściej biometria dotyczy cech somatycznych człowieka, ale może odnosić się również do zwierząt, roślin, a nawet mikroorganizmów. Podstawowym celem badań biometrii jest możliwie najdokładniejszy pomiar i opis budowy oraz funkcji organizmów żywych. Dane biometrii wykorzystuje się potem do identyfikacji osobniczej, typologii, diagnostyki oraz oceny stanu zdrowia.

Metody badań biometrii

MetodaOpisZastosowania
AntropometriaPomiary ciała przyrządamiMedycyna, antropologia
MorfometriaPomiary cech na zdjęciachKryminalistyka, zootechnika
FotogrametriaPomiary na zdjęciachKryminalistyka, archeologia

Biometria w medycynie

ZastosowanieMetodyKorzyści
Rozwój fizyczny dzieciPomiary wzrostu i masy ciałaOcena prawidłowości rozwoju
Diagnostyka chorób genetycznychPomiary cech dysmorficznychWsparcie diagnostyki
Otyłość i niedowagaBMI, pomiary tkanki tłuszczowejMonitorowanie wagi
RehabilitacjaPomiary zakresu ruchu, siły mięśniOcena postępów rehabilitacji

Biometria w hodowli zwierząt

ZastosowanieGatunkiMetody
Ocena wartości hodowlanejBydło, trzoda chlewnaPomiary eksterieru, umięśnienia
Ocena stanu zdrowiaBydło, trzoda chlewna, dróbMasa ciała, przyrosty
Ocena dojrzałości rozrodczejBydło, trzoda chlewna, konieOcena narządów rozrodczych
Jakość nasieniaByki, knuryRuchliwość, morfologia plemników

Historia i zastosowania biometrii

Choć biometria jako nauka ukształtowała się stosunkowo niedawno, to jej początki sięgają odległych czasów. Już w starożytności dokonywano pomiarów ciała ludzkiego w celach medycznych i artystycznych. W XIX wieku zaczęto po raz pierwszy stosować metody statystyczne do opisu zmienności cech somatycznych w populacjach ludzkich.

Obecnie biometrię wykorzystuje się najczęściej w następujących dziedzinach:

 • Medycyna – pomiary cech fizycznych w diagnostyce, monitorowaniu stanu zdrowia, określaniu typów budowy ciała.
 • Antropologia – badanie zmienności cech w populacjach ludzkich, identyfikacja szczątków ludzkich.
 • Kryminalistyka – identyfikacja osób na podstawie odcisków palców, geometrii dłoni, rozpoznawania twarzy.
 • Zootechnika i hodowla zwierząt – ocena wartości hodowlanej i typów użytkowych zwierząt gospodarskich.
 • Ochrona gatunkowa – identyfikacja i monitoring dzikich zwierząt.
 • Bezpieczeństwo – systemy biometrycznej identyfikacji i uwierzytelniania osób.

Metody badań biometrii

Aby zebrać możliwie najdokładniejsze dane na temat cech fizycznych organizmów, biometria posługuje się szerokim wachlarzem metod badawczych. Najważniejsze z nich to:

 • Antropometria – tradycyjne pomiary ciała za pomocą przyrządów antropometrycznych.
 • Morfometria – pomiary ilościowe cech anatomicznych na podstawie zdjęć i obrazów.
 • Fotogrametria – pomiary wymiarów obiektów na zdjęciach.
 • Dermatoglifika – badanie wzorów linii papilarnych, np. na palcach.
 • Fizjometria – pomiary cech fizjologicznych, np. ciśnienia krwi.
 • Daktyloskopia – identyfikacja na podstawie odcisków palców.
 • Geometria dłoni – pomiary i analiza kształtu dłoni.
 • Rozpoznawanie twarzy – identyfikacja na podstawie rysów twarzy.
 • Rozpoznawanie głosu – identyfikacja na podstawie cech indywidualnych głosu.
 • Rozpoznawanie DNA – identyfikacja na podstawie profilu DNA.

Dzięki postępowi technicznemu wiele z tych metod zostało zautomatyzowanych, co znacząco przyspiesza proces zbierania i analizy danych biometrii.

Biometria w medycynie

Jednym z kluczowych obszarów zastosowań biometrii jest medycyna. Badania biometrii pomagają lekarzom w diagnozowaniu, monitorowaniu i leczeniu wielu chorób oraz zaburzeń.

Najczęstsze zastosowania biometrii w medycynie to:

 • Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży – pomiary wzrostu, masy i proporcji ciała pozwalają ocenić prawidłowość rozwoju i wykryć ewentualne zaburzenia.
 • Diagnostyka chorób genetycznych – niektóre choroby dziedziczne objawiają się charakterystycznymi cechami budowy ciała. Ich pomiar ułatwia diagnostykę.
 • Monitorowanie otyłości i niedowagi – obliczanie wskaźnika BMI oraz pomiary tkanki tłuszczowej pozwalają kontrolować wagę pacjentów.
 • Ocena ryzyka chorób sercowo-naczyniowych – na podstawie rozkładu tkanki tłuszczowej i obwodów talii i bioder.
 • Monitorowanie postępów rehabilitacji – pomiary zakresu ruchu, siły mięśniowej, sprawności po urazach i operacjach.
 • Projektowanie protez i implantów – dobór rozmiaru na podstawie pomiarów ciała pacjenta.
 • Ocena parametrów życiowych – tętna, ciśnienia krwi, saturacji, temperatury w diagnostyce i monitoringu pacjentów.

Dzięki biometrii możliwa jest zatem nieinwazyjna, obiektywna i precyzyjna ocena wielu aspektów zdrowia pacjentów. Stanowi ona cenne uzupełnienie badań laboratoryjnych i obrazowych.

Biometria w hodowli zwierząt

Równie szerokie zastosowanie znajduje biometria w hodowli i chowie zwierząt gospodarskich. Od wielu lat stosuje się ją do oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt. Najważniejsze zastosowania to:

 • Ocena wartości hodowlanej bydła, trzody chlewnej, drobiu na podstawie pomiarów eksterieru, cech umięśnienia i otłuszczenia.
 • Ocena zdrowotności i kondycji zwierząt – masy ciała, przyrostów dobowych, konwersji paszy.
 • Selekcja i dobór rodzicielski – wybór osobników do kojarzeń w celu uzyskania potomstwa o pożądanych cechach.
 • Ocena dojrzałości rozpłodowej samców i samic – na podstawie pomiarów i oceny narządów rozrodczych.
 • Monitorowanie ciąży – ultrasonografia i pomiary wymiarów macicy u krów, loch, owiec.
 • Ocena jakości nasienia samców – ruchliwości, morfologii i liczby plemników.
 • Ocena efektywności kastracji samców – zaniku cech płciowych po kastracji.
 • Identyfikacja zwierząt – rozpoznawanie osobników na podstawie cech indywidualnych.

Dzięki biometrii hodowcy mogą podejmować trafniejsze decyzje dotyczące doboru zwierząt do kojarzeń i selekcji, co przekłada się na postęp genetyczny w hodowli.

Cennik badań antropometrycznych

BadanieOpisCena
Pomiar wzrostuZa pomocą antropometru20 PLN
Pomiar masy ciałaNa wadze lekarskiej10 PLN
Obwody ciałaKlatki piersiowej, talii, bioder itp.30 PLN za 5 obwodów

Cennik badań laboratoryjnych

BadanieMateriałCena
Morfologia nasieniaNasienie150 PLN
Ocena ruchliwości plemnikówNasienie100 PLN
Liczba plemnikówNasienie50 PLN
Profil hormonalnyKrew250 PLN

Cennik badań obrazowych

BadanieOpisCena
USG jąderOcena wielkości i echogeniczności150 PLN
USG gruczołu krokowegoOcena wielkości i echogeniczności200 PLN
USG macicyOcena ciąży u krów/loch100 PLN

Podsumowanie

Podsumowując, biometria jest niezwykle szeroką i interdyscyplinarną dziedziną nauki, łączącą elementy biologii, medycyny, statystyki i informatyki. Jej głównym celem jest możliwie najdokładniejszy pomiar i ilościowa analiza cech fizycznych organizmów żywych. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach – od medycyny po kryminalistykę. Dzięki postępowi technicznemu biometria rozwija się bardzo dynamicznie, dostarczając coraz dokładniejszych i szybszych metod pomiaru, analizy i identyfikacji. Można przewidywać, że w przyszłości jej znaczenie jeszcze bardziej wzrośnie.

FAQ

1. Czym jest biometria?

Biometria to dziedzina nauki zajmująca się pomiarami i analizą cech fizycznych organizmów żywych, takich jak wymiary ciała, cechy twarzy, linie papilarne, DNA. Wykorzystuje te dane do identyfikacji i monitoringu osobników.

2. Jakie są główne zastosowania biometrii?

Biometrię wykorzystuje się przede wszystkim w medycynie, kryminalistyce, zootechnice, ochronie gatunkowej oraz w systemach identyfikacji i uwierzytelniania osób. Pomaga w diagnozowaniu chorób, identyfikacji przestępców, hodowli zwierząt i monitoringu dzikiej przyrody.

3. Jakie badania należą do biometrii?

Do badań biometrii zaliczamy m.in. antropometrię, daktyloskopię, rozpoznawanie twarzy i głosu, badania DNA, pomiary cech anatomicznych i fizjologicznych organizmów.

4. Czy badania biometrii są inwazyjne?

Większość badań biometrii, jak np. pomiary ciała, skanowanie linii papilarnych czy analiza cech twarzy, jest całkowicie nieinwazyjna. Jedynie badania DNA wymagają pobrania próbki krwi lub śliny.

5. Czy dane biometrii są bezpieczne?

Dane biometrii podlegają takim samym regulacjom dotyczącym ochrony danych osobowych i prywatności jak inne informacje medyczne i identyfikacyjne. Są odpowiednio zabezpieczane przed nieuprawnionym dostępem.

6. Czy biometria jest dokładna?

Nowoczesne systemy biometryczne, jak skanery tęczówki oka czy odcisków palców, potrafią identyfikować osoby z bardzo wysoką, sięgającą 99% dokładnością. Jednak żadna metoda nie jest w 100% dokładna.

7. Kto wykonuje badania biometrii?

Badania biometrii są wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny i techniczny – antropologów, lekarzy, pielęgniarki, techników kryminalistyki. Wymagają odpowiedniego przeszkolenia.

8. Czy badania biometrii są drogie?

Koszt badań biometrii zależy od ich rodzaju i zakresu. Niektóre podstawowe pomiary antropometryczne są tanie i rutynowo wykonywane. Bardziej zaawansowane techniki, jak skanowanie siatkówki, są droższe.