Ile kosztuje pomoc techniczna programu KPiR?

KPiR czyli podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją przychodów i kosztów, z której korzystają firmy rozliczające się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) oraz osoby na podatku liniowym. KPiR służy do ustalenia podstawy opodatkowania. …

Ile kosztuje pomoc techniczna programu KPiR

KPiR czyli podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją przychodów i kosztów, z której korzystają firmy rozliczające się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) oraz osoby na podatku liniowym. KPiR służy do ustalenia podstawy opodatkowania. Zgodnie z przepisami księgę można prowadzić w formie papierowej, ale o wiele wygodniej jest korzystać z komputerowego programu KPiR (dokumentów nie trzeba drukować).

Przedsiębiorcy mają do wyboru wiele programów, które umożliwiają sprawne tworzenie KPiR oraz ułatwiają m.in. prowadzenie ewidencji sprzedaży, tworzenie raportów kasowych czy też przygotowania jednolitych plików kontrolnych.

Ile kosztuje pomoc techniczna programu KPiR?

Pomoc techniczna dla programu KPiR kosztuje 132 – 208 zł za godzinę pracy specjalisty IT lub 1651 – 3122 zł za miesięczny abonament na obsługę informatyczną firmy (z 10 – 20 komputerami i jednym oddziałem).

Od czego zależy koszt pomocy technicznej programu KPiR?

Koszt pomocy technicznej programu KPiR zależy od:

  • ceny za godzinę pracy specjalisty IT lub abonamentu firmy świadczącej usługi informatyczne,
  • rodzaju programu KPiR,
  • rodzaju pomocy technicznej (np. instalacja i reinstalacja programu, szkolenie działu księgowego z obsługi aplikacji, usuwanie awarii, analiza zasadności wymiany oprogramowania KPiR),
  • miasta, w którym wykonywana jest praca (w większych ośrodkach cena usługi jest wyższa),
  • dodatkowych kosztów (jeżeli wchodzą w grę), to m.in. dojazd specjalisty do siedziby/oddziału firmy.