Tryb awaryjny Windows 10

Aby przywrócić komputer do stanu używalności nie zawsze musisz odwiedzać specjalistyczny serwis lub doprowadzać go do ustawień fabrycznych. Wiele problemów i usterek może rozwiązać tryb awaryjny. Jak uruchomić tryb awaryjny Windows 10? W naszym artykule …

Tryb awaryjny Windows 10

Aby przywrócić komputer do stanu używalności nie zawsze musisz odwiedzać specjalistyczny serwis lub doprowadzać go do ustawień fabrycznych. Wiele problemów i usterek może rozwiązać tryb awaryjny. Jak uruchomić tryb awaryjny Windows 10? W naszym artykule znajdziesz dokładną instrukcję krok po kroku, jak go włączyć i jak postępować dalej.

Jak włączyć tryb awaryjny Windows 10?

Dzięki temu, że Windows jest systemem otwartym, uprawnieni użytkownicy mają nieograniczony dostęp do systemu plików, łącznie z plikami samego systemu. Dzięki temu system posiada większe możliwości rozszerzania, ale jednocześnie jest bardziej narażony na awarie. Choć Windows 10 został wyposażony w wiele zabezpieczeń ochronnych reagujących w sytuacjach przypadkowego zainstalowania szkodliwej aplikacji, sterownika, które w efekcie uszkadzają system, to nie są one niezawodne. W takich sytuacjach świetnie sprawdza się tryb awaryjny Windows 10. Dzięki niemu możliwe jest uruchomienie systemu Windows w trybie podstawowym, z ograniczoną ilością plików i sterowników. Jeżeli po uruchomieniu trybu awaryjnego problem nie występuje, oznacza to, że nie jest on spowodowany ustawieniami domyślnymi i podstawowymi sterownikami. Dzięki temu jesteś w stanie wykryć, która aplikacja, usługa, bądź sterownik jest przyczyną awarii. Jak wejść w tryb awaryjny Windows 10? Wszystko zależy od tego, czy komputer reaguje, pozwala użytkownikowi na zalogowanie się, a po uruchomieniu działa. Poniżej znajdziesz informacje, jak uruchomić tryb awaryjny Windows 10 w zależności od tego w jakim stanie jest Twój sprzęt.

Komputer działa, ale w trakcie użytkowania pojawiają się błędy

W tym przypadku, aby wejść w tryb awaryjny kolejno:

Krok 1: Wejdź w Ustawienia.

Krok 2: W kategorii System wybierz opcję Odzyskiwanie.

Krok 3: W pozycji Uruchamianie zaawansowane wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz. Twój komputer zostanie ponownie uruchomiony, a w trakcie tego procesu pojawi się niebieski ekran z poleceniem Wybierz opcję.

Krok 4: Następnie wybierz kolejno opcje Rozwiązywanie problemów – Opcje zaawansowane – Ustawienia uruchamiania i ostatecznie Uruchom ponownie.

Krok 5: Teraz Twój komputer po raz kolejny przejdzie do ponownego uruchamiania, jednak tym razem zapyta Cię, w jakim trybie ma się uruchomić.

Krok 6: Wybierz czwartą opcję – tryb awaryjny. Teraz Twój komputer znajduje się w trybie awaryjnym. Po ponownym uruchomieniu sprzęt przejdzie do normalnego trybu.

System Windows 10 uruchamia się, ale użytkownik nie może się zalogować

Jeżeli uruchomienie urządzenia wydaje się przebiegać poprawnie, a problemy pojawiają się po zalogowaniu użytkownika, wejście w tryb awaryjny będzie możliwe przez skrót na ekranie blokady.  W tej sytuacji, aby wejść w tryb awaryjny kolejno:

Krok 1: Wciśnij na klawiaturze klawisz Shift i wybierz opcję Zasilanie.

Krok 2: Kliknij pozycję Uruchom ponownie (dopiero w tym momencie możesz zwolnić klawisz Shift).

Krok 3: Teraz Twój komputer uruchomi się ponownie. Na pojawiającym się ekranie wyświetli się funkcja Wybierz opcję. Od tego momentu postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną powyżej.

System operacyjny Windows 10 nie reaguje

Jeśli Twój komputer po uruchomieniu nie jest w stanie przejść nawet do okna logowania, możesz włączyć tryb awaryjny przy użyciu procedury serwisowej. W tej sytuacji, aby wejść w tryb awaryjny kolejno:

Krok 1: Przytrzymaj klawisz zasilania dokładnie przez 10 sekund w celu wyłączenia urządzenia.

Krok 2: Wciśnij klawisz zasilania i zwolnij go w momencie, gdy pojawią się pierwsze oznaki rozruchu komputera.

Krok 3: Ponownie wyłącz komputer przyciskając odpowiedni klawisz przez 10 sekund.

Krok 4: Powtórz procedurę uruchamiania urządzenia.

Krok 5: Na ekranie komputera wyświetli się okno Automatyczna naprawa. W tym miejscu wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

Krok 6: Teraz komputer wyświetli okno Wybierz opcję, od tego momentu, aby uruchomić Tryb awaryjny, podążaj za wskazówkami opisanymi powyżej.

Jak zrobić hard reset Windows 10?

W przypadku, gdy Twój komputer uległ awarii i żadne zastosowane działania nie pomogły w jego naprawie, warto skorzystać z opcji tak zwanego twardego restartu (z angielskiego hard reset) systemu operacyjnego Windows 10. Aby to zrobić postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

W przypadku komputerów stacjonarnych twardy reset najczęściej wykonuje się przy pomocy dedykowanego przycisku reset. Natomiast jeśli jesteś posiadaczem laptopa, zwykle wystarczy dłuższe przytrzymanie włącznika urządzenia. W przypadku, gdy powyższe czynności nie zadziałają, komputer stacjonarny odłącz od prądu, a w laptopie (jeśli to możliwe) wypnij baterię.

Jak uruchomić narzędzie do naprawy systemu Windows 10?

Jeśli żadne z powyższych sposób nie zlokalizują przyczyny awarii i nie pomogą jej naprawić, możesz spróbować użyć narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows 10. W celu uruchomienia narzędzia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Krok 1: Wejdź kolejno w Start – Ustawienia – Aktualizacje i zabezpieczenia – Rozwiązywanie problemów.

Krok 2: Z dostępnej listy wybierz typ problemu, jaki chcesz rozwiązać, a w kolejnym kroku opcję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.

Krok 3: Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów i odpowiedz na pojawiające się pytania. Jeśli okaże się, że nie było wymaganych zmian tudzież aktualizacji, możesz wybrać opcję odzyskiwania.